THINKING MAP

ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN SEMASA

(GEJALA SOSIAL)
FAKTOR DAN GEJALA SOSIAL

KESAN GEJALA SOSIAL TERHADAP INDIVIDU,IBU BAPA,

MASYARAKAT DAN NEGARA


GURU DAN PERUNDANGAN

(PERATURAN-PERATURAN KELAKUAN & TATATERTIB 1993)


HUKUMAN TERHADAP PEGAWAI AWAM YANG MELANGGAR PERATURAN


0 comments:

Post a Comment